RUNY'S FRISÖRERS INTEGRITETSPOLICY

Vi vill vara transparanta med hur vi arbetar och hanterar den information vi samlar om våra besökare. Som besökare kan du här få information om dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig. På denna sida kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

RUNY’S FRISÖRER är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du som besökare:

  • Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
  • Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter (vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande).
  • Har rätt att uppdatera sina uppgifter.
  • Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
  • Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
  • Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.

ATT GE / DRA TILLBAKA MEDGIVANDE

Du som besökare har rätten att bestämma över lagringen av dina personuppgifter. Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen. Du kan förhindra vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare. 

ATT UPPDATERA SINA UPPGIFTER

För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara mejlmejla oss på: info@runys.com så löser vi det.

ATT BLI GLÖMD

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på info@runys.com

TREDJEPARTSINFORMATION

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi varken säljer, byter eller överför dem till externa parter.

VAD LAGRAR VI OCH VARFÖR?

Vi lagrar den information du anger när du tar kontakt med Runy’s Frisörer via vår hemsida, vare sig för tidsbokning, avbokning, spontana jobbintresse anmälan mm. Syftet med lagringen av dina uppgifter är att kunna svara dina frågor och/eller ta kontakt med dig för att kunna erbjuda den service vi alltid ger våra kunder.

RADERING AV UPPGIFTER / RÄTTEN ATT BLI GLÖMD

Som personuppgiftsbiträde har vi skyldigheten att tillgodose Personuppgiftsansvarigs skyldigheter. Vi lagrar inte data längre än nödvändigt för vårt samarbete och tar utan dröjsmål bort insamlad data innehållande personuppgifter på begäran av Personuppgiftsansvarig.

COOKIES

Cookies är små filer som skickas till din dator via din webbläsare när du besöker vår sida. Syftet är att samla information om hur en besökare använder vår webbplats. Cookies enligt Datainspektionen räknas inte som personuppgifter rent juridiskt men vi anser att de är så pass viktiga att vi behandlar dessa som en personuppgift. Vårt system sparar informationen vi får genom cookies i en månad, därefter raderas informationen automatiskt. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du besöker vår sida, med det går självklart att använda sidan utan att låta sidan lagra cookies. Då blir upplevelsen dock inte lika personligt som den är tänkt att vara.

KONTAKTA OSS

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter & cookies är du välkommen att kontakta oss direkt på info@runys.com